Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO)

Strengthening bilateral relations between the Czech Republic and the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Agrovýzkum logo NIBIO log

Novinky

20. 2. 2017 - spuštěna stránka projektu.

Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO)

Předmět projektu

Předmětem projektu je krátkodobý studijní pobyt na Norském institutu pro bioekonomický výzkum (Norwegian Institute of Bioeconomy Research – NIBIO), který se uskuteční koncem března 2017.

Stručný popis projektu

Projekt přispěje k podpoře vědecké spolupráce prostřednictvím zlepšování vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Norským královstvím. Během studijní cesty budou předány poznatky zejména v těchto oblastech: 1) Klimatická změna, 2) Druhová bohatost a produktivita lučních porostů, 3) Dálkový průzkum Země a 4) Kvalita půdy a rostlinná produkce.

Projekt podporují