Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Oblast podpory:

7.2.4 Partnerství a sítě


Název projektu:

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou


Zkrácený název projektu:

Partnerská síť AGRO


Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0022


Doba realizace:

1. 9. 2011 – 31. 8. 2014


Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Příjemce:

Mendelova univerzita v Brně


Web projektu:

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/iprojekt.php?id=13


Partneři projektu:

Cíle projektu:

Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a z praxe zpět do studijních programů akreditovaných na Agronomické fakultě MENDELU. Tento hlavní cíl by měl být naplněn prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou:

  1. Vytvoření základů pro dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  2. Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci
  3. Aktivní spolupráce s komerční sférou prostřednictvím uskutečněných krátkodobých a dlouhodobých stáží v komerční sféře
  4. Inovace praxí studentů vedoucích k lepšímu napojení a propojení s aplikační sférou
  5. Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů fakulty
  6. Příprava lidských zdrojů pro dlouhodobou odbornou spolupráci s aplikační sférou
  7. Vytvoření společné kanceláře grantové podpory

Výzkumný ústav se bude v rámci projektu podílem především na realizaci klíčové aktivity č. 2 – vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci.

Cílovou skupinou jsou studenti vyšších odborných škol, kteří absolvují odborné praxe a stáže na univerzitě, výzkumném pracovišti, v zemědělských a potravinářských podnicích. Předpokládá se 90 stáží za dobu trvání projektu.

Dále se bude podílet na realizaci klíčové aktivity č. 3 a 4. Ve Výzkumném ústavou budou probíhat odborné praxe a stáže, které jsou určeny pro akademické pracovníky a další pracovníky ve výzkumu a vývoji (aktivita č.3) a dále pro skupiny studentů AF MENDELU (aktivita č. 4)

Za účelem dalšího zkvalitnění přípravy a řízení projektů bude zřízena společná kancelář projektové podpory žadatele a partnera (aktivita č. 7). Pracoviště bude podpůrným, servisním a poradenským centrem pro navrhovatele a realizátory projektů žadatele a partnera projektu pro cílovou skupinu další pracovníci žadatele a partnera, zabývající se výzkumem a vývojem.

Kontakty na realizační tým

Mendelova univerzita v Brně

Koordinátor projektuIng. Šárka Hošková545 133 165, 777 634 937sarka.hoskova [at] mendelu.cz

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Manažer projektu, Garant KA2 + pracovník Grant OfficeIng. Sylva Suchá 583 392 122, 733 324 915sylva.sucha [at] vuchs.cz
Finanční manažerIng. Dagmar Svobodová583 392 125dagmar.svobodova [at] vuchs.cz

 

zpět zpět na přehled projektů

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB