Laboratorní rozbory

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Akreditovaná zkušební laboratoř

L1340.png, 5,5kB

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1340 akreditovaná ČIA, o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení o akreditaci č. 470/2016) provádí:

 • chemické rozbory všech druhů vod včetně odběru a svozu
 • rozbor pitné vody v rozsahu daném vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb.
 • organický rozbor krmiv, rostlin
 • analýzy půdy a dalších biologických materiálů,analýzy kalů, kompostů
 • rozbory mléka se zaměřením na jeho kvalitu, chemické složení, technologické vlastnosti, zdravotní, hygienické a mikrobiologické ukazatele

Kompletní seznam akreditovaných analýz

Formuláře ke stažení

Formuláře jsou k dispozici ve formátu doc pro Microsoft Word 2003.

Manažer kvality akreditované zkušební laboratoře

Ing. Aleš Veselý
Tel.: 583 392 143
Mobil: 733 739 096
Email: ales.vesely [at] vuchs.cz

 

Provádíme i řadu neakreditovaných rozborů v těchto oblastech:

Mikrobiologie

 • mikrobiologické rozbory pitné vody, stanovení mikroorganismů při 36 °C a 22 °C, koliformních bakterií a Escherichia coli, intestinálních enterokoků, Clostridium perfringens
 • mléko a mléčné výrobky: počet kolonií při 30 °C, termorezistentních a psychrotrofních mikroorganismů, počet koliformních bakterií, sporotvorných anaerobních mikroorganismů, výskyt Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Bacillus cereus
 • vyšetření individuálních vzorků na záněty mléčné žlázy (mastitidy) skotu, ovcí a koz, identifikace patogenních mikroorganismů, stanovení citlivosti na antibiotika
 • mikrobiologická vyšetření v prvovýrobě mléka (stěry dojicího zařízení, mléčného tanku), vyšetření hygieny během dojení (čistota vemene, dojicího zařízení), mikrobiologický rozbor chladicích vod
 • možnost provádění molekulárně genetických analýz dle dohody

 

Krmiva, agroekologie

 • rozbory krmiv, půdy, rostlin: obsah , N-látek, vlákniny, sušiny, ADF, NDF, tuku, popelovin, makroprvků, mikroprvků
 • posouzení degradovatelnosti dusíkatých látek krmiv v bachoru
 • stanovení parametrů výživné hodnoty pro přežvýkavce na základě laboratorních zjištění, stravitelnosti organické hmoty a kvality dusíkatých látek (pomocí predikčních rovnic) u vzorků krmiv
 • živinový a hygienický stav půdy: obsah makro– a mikroprvků, jejich přístupnost pro rostliny, nebezpečí vstupu těžkých kovů z půdy do rostliny
 • půdní reakce (pH), obsah humusu a půdního dusíku; fyzikální stav půdy a její hydrolimity (tendence k uléhání, resp. vysušování půdy, půdní struktura a obsah jílové frakce)

 

Výživa zvířat, kvalita živočišných produktů

Hodnocení krmiv

 • stanovení obsahu živin a jejich interpretace ve francouzském systému hodnocení krmiv INRA (2007) a dle NRC (2001)
 • stanovení dusíku, tuku, popelovin, hrubé vlákniny, NDF, ADF, ADL
 • stanovení stravitelnosti organické hmoty celulázovou metodou dle INRA 2007
 • stanovení dusíkových frakcí a stravitelnosti in vitro NDF dle NRC 2001
 • stanovení Ca, P, Mg, K, markery tráveniny (Cr, Yb)

Hodnocení siláží

 • organický rozbor a interpretace výsledků dle zvoleného systému
 • pH, těkavé mastné kyseliny, NH3, formolová titrace

Hodnocení mléka

 • kompletní škála mastných kyselin, dva nejdůležitější izomery CLA

Stanovení obsahu aminokyselin

 • krmivo, krev, mléko
 • mikrobiální populace bachoru, střevní obsah

Kontakt

Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Tel.: 583 392 150
Email: jan.pozdisek [at] vuchs.cz

 

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB