O společnosti

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o. byla založena v roce 2002 jako dceřiná společnost Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. Od roku 2004 až do roku 2010 byla příjemcem institucionální podpory v rámci řešení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM2678846201 „Uplatnění evropského modelu multifunkčního zemědělství v LFA oblastech České republiky“. Od roku 2011 je rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. splňuje definici výzkumné organizace dle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01.

Tým výzkumu a vývoje společnosti, který sdílí kapacity a infrastrukturu s mateřskou společností a v současné době má 50 vědecko-výzkumných pracovníků, řeší celou řadu VaV projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Strategie společnosti se odvíjí od dlouhodobého koncepčního plánu rozvoje, který si klade za cíl mimo jiné posílit mezinárodní spolupráci s renomovanými institucemi, zvýšit konkurenceschopnost svých pracovníků a dosahovat významnějších VaV výsledků aplikovatelných v praxi.


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB