Organizační struktura

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Vedení společnosti

Jednatel

Ing. Ondřej Kopp

Zástupce jednatele


Sekretariát

Bc. Petra Jungová
Ludmila Kousalová
Ing. Jana Mikisková
Ing. Sylva Suchá

 

Útvar vědy a výzkumu

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Ředitel výzkumu

Mgr. Iva Bartoňková
Mgr. Hana Bilošová, Ph.D.
Ing. Milena Černohous
Mgr. Aleš Dufek
Mgr. Karel Fiala, CSc.
Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D.
Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
Ing. Svetlana Malyugina
Mgr. Marie Mrázková, Ph.D.
Anna Nováková
Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Ing. Tatiana Rakova
Ing. Helena Trojanová

 

Externí spolupracovníci

doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
RNDr. Elena Kubovičová, CSc
prof. Ing. František Louda, DrSc.
Ing. Jan Macák, Ph.D.
MVDr. Alexander V. Makarevič, DrSc.
prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

Oddělení laboratoří

Vedoucí

Ing. Sylvie Hadrová, Ph.D.
Ing. Hana Landová
Ing. Jiří Nekvapil
Jana Pešová
Bc. Veronika Suchomelová
Mgr. Michaela Šimečková
Ing. Aleš Veselý
Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.
Bc. Petra Zetochová

 

Útvar provozně ekonomický

Provozní oddělení

Údržba a správa budov


Knihovna, IT pracoviště

Ing. Marian Koza


Ekonomické oddělení

Vedoucí

Ing. Petr Gronych
Jaroslava Mikulková
Bc. Lucie Navrátilová

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB