Přehled aktualit

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Přehled aktualit

7. 2. 2020 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. přijme pracovníka na volnou pracovní pozici "výzkumný a vývojový pracovník – specialista na kvalitu a produkci masa".

7. 2. 2020 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. přijme pracovníka na volnou pracovní pozici "výzkumný a vývojový pracovník – šlechtění a reprodukce".

4. 2. 2020 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. přijme pracovníka na volnou pracovní pozici "výzkumný a vývojový pracovník – specialista na výživu hospodářských zvířat".

13. 12. 2019 | VÚCHS Rapotín, s.r.o.

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje rozhodnutí zadavatele o výsledku výběrového řízení na zakázku "Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin".

21. 11. 2019 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Agritec Plant Research s.r.o. a Technologické centrum AV ČR Vás zvou na workshop MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE.

Workshop se koná 28. listopadu 2019 od 10 hod. ve velké studovně Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. na adrese Výzkumníků 267, Rapotín.

15. 11. 2019 | VÚCHS Rapotín, s.r.o.

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje zahájení výběrového řízení na zakázku "Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin".

Zakázka je realizovaná v rámci projektu „Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o.“, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0006663. Dokumentace je k dispozici zde.

14. 11. 2019 | VÚCHS Rapotín, s.r.o.

VÚCHS Rapotín, s.r.o. přijme pracovníka na volnou pracovní pozici "zootechnik/čka"

4. 11. 2019 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a Projekt Implementace Krajského Akčního Plánu Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na online seminář na téma "Význam travních porostů pro výživu krav BTPM".

Online seminář se koná 7. listopadu 2019 od 13:00 do 14:00 hod. a bude přístupný na adrese https://www.beacentrum.cz/vysilani-cl-69.html.

17. 10. 2019 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. přijme pracovníka na volnou pracovní pozici "referent/ka životního prostředí".

14. 10. 2019 | Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Agrovýzkum Rapotín Vás zve na workshop "Obnovená pastva hospodářských zvířat v okolí Švýcárny, Ovčárny a Pradědu".

Workshop se koná 27. listopadu 2019 ve velké studovně Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. na adrese Výzkumníků 267, Rapotín.

stránka 1/20 | další stránka >>

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB