Projekty

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o. realizuje projekt s podporou Ministerstva životního prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0006663

Doba realizace: 1. 11. 2019 - 30. 9. 2020


>> další informace


 

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB