Projekty

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Ukončené projekty - spolupráce

QJ1510312 - Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2015 - 2018


Příjemce - koordinátor: Agritec Plant Research s.r.o.

CEP: QJ1510312


QI111B044 - Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2011 - 2014


Příjemce - koordinátor: Agrotest fyto, s.r.o.

CEP: QI111B044


QI91A055 - Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2009 - 2013


Příjemce - koordinátor: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

CEP: QI91A055


QH81324 - Rozvoj a využití biotechnologických metod v reprodukci malých přežvýkavců.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

CEP: QH81324


QH81280 - Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

CEP: QH81280


QH92040 - Geobiochemický transport jodu z půdy do rostliny v marginálních (LFA) oblastech

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2009 - 2011


Příjemce - koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

CEP: QH92040


2B08069 - Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních amínů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na spotřebitelském trhu.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2011


Příjemce - koordinátor: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

CEP: 2B08069


2B08039 - Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2011


Příjemce - koordinátor: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

CEP: 2B08039


1G58063 - Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy přes technologii mléčné produkce až po její zpracování jako konkurenceschopné alternativy konvenčním systémům.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2005 - 2009


Příjemce - koordinátor: MILCOM a.s.

CEP: 1G58063


1B53043 - Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných produktů.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2005 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

CEP: 1B53043


1B44034 - EFEKTIVNÍ KRYOKONZERVACE BOVINNÍCH EMBRYÍ PRODUKOVANÝCH IN VITRO A JEJÍ VYUŽITÍ V REPRODUKCI A ŠLECHTĚNÍ SKOTU

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

CEP: 1B44034


1G46085 - Využití biologicky aktivních látek přírodního původu ke zvýšení účinnosti řízené reprodukce u prasat.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: 1G46085


1G46086 - STRATEGIE CHOVU DOJNIC V KONKURENČNÍCH PODMÍKÁCH

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: 1G46086


QF4145 - Parametrická analýza a multikriteriální hodnocení technologických systémů pro chov dojnic a krav bez tržní produkce mléka z hlediska požadavků EU, zlepšení enviromentálních funkcí a kvality produktů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

CEP: QF4145


QF3070 - Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

CEP: QF3070


QF3133 - Výzkum výživné hodnoty zrna rozdílných druhů a typů obilovin pro intenzivní krmné technologie vysokoprodukčních přežvýkavců.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Agrotest fyto, s.r.o.

CEP: QF3133


QF3162 - Průzkum výskytu patogenní a technologicky škodlivé mikroflóry v mléce a vývoj metod ke zvýšení technologické jistoty a zajištění zdravotní nezávadnosti mléka jako suroviny pro výrobu sýrů.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: MILCOM a.s.

CEP: QF3162


QF3218 - Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: QF3218


QD1039 - Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2001 - 2005


Příjemce - koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

CEP: QD1039


QE0040 - Pozitivní ovlivňování kvality mlékárenských výrobků cestou modifikace technologických podmínek v prvovýrobě

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2000 - 2005


Příjemce - koordinátor: MILCOM a.s.

CEP: QE0040


QD0085 - Biotechnologické metody ve šlechtění a chovu prasat

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2000 - 2005


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: QD0085


QD0100 - Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a technologických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2000 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: QD0100


QD0176 - INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2000 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CEP: QD0176


LI200060 - Konsorciální nákup a využívání databáze CAB Abstracts

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2000 - 2003


Příjemce - koordinátor: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

CEP: LI200060


GA507/95/0717 - Variantní systémy tvorby stád masného skotu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 1995 - 1997


Příjemce - koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

CEP: GA507/95/0717


GA503/95/1457 - Vývoj expeditivních metod hodnocení kvality travní biomasy

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 1995 - 1997


Příjemce - koordinátor: Ústav zemědělských a potravinářských informací

CEP: GA503/95/1457


GA507/94/0343 - Cílená tvorba stád skotu využitím embryotransferu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 1994 - 1996


Příjemce - koordinátor: Mendelova univerzita v Brně

CEP: GA507/94/0343


 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB