Projekty

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Ukončené projekty - vlastní

7F16018 - Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2017 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: 7F16018


7F16042 - Iniciativa k návrhu společného norsko-českého projektu „Sledování zbytkových antibiotik a rezistence k nim a jejich odstranění pro snížení dopadu zemědělské činnosti a ochranu životního prostředí“

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2017 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: 7F16042


LG15025 - Spolupráce s mezinárodní organizací při studiu vlivu organického hnojení v soustavě půda-píce

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2015 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LG15025


TA04021390 - Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2014 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: TA04021390


LG13019 - Spolupráce s ECSSS při studiu vlivu organického hnojení na kvalitu půdní organické hmoty

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2013 - 2015


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LG13019


LH11062 - Hodnocení tělesné kondice dojnic s mléčnou a kombinovanou užitkovostí

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2011 - 2014


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LH11062


TA01010153 - Technologie pro rutinní měření kvalitativních parametrů výsekového masa a pro kontrolovaný proces jeho zrání za účelem zvýšení přidané hodnoty výrobků a definice nových produktů v masném průmyslu

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2011 - 2014


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: TA01010153


QI101C199 - Využití synergického účinku funkčního přídavku jádra ke kvalitní píci z trvalých travních porostů pro zvýšení konkurenceschopnosti výroby mléka

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2010 - 2014


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QI101C199


QI91A061 - Vliv rozdílné metabolické aktivity organismu na biologické a oplodňovací charakteristiky gamet dojeného skotu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2009 - 2013


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QI91A061


LA10028 - Členství v ASAS

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2010 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA10028


LA10029 - Podpora spolupráce a členství ve společnosti Society for Applied Microbiology (SfAM).

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2010 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA10029


LA10030 - Podpora členství a spolupráce v nevládních organizacích IDF, SGM a ČSSM

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2010 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA10030


LA10027 - Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů (EAAE)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2010 - 2012


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA10027


LA09030 - Kooperace a členství v internacionálních profesních organizacích ICAR a AFEMA

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2009 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA09030


LA09031 - Evropská společnost pro reprodukci hospodářských zvířat

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2009 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA09031


LA09032 - Zapojení ČR do aktivit The American Society For Microbiology

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2009 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA09032


ME09081 - Výzkumná a technologická podpora chovu a plemenitby skotu s kombinovanou užitkovostí v provincii Anhui

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2009 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: ME09081


LA09033 - American Dairy Science Association (ADSA).

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2009 - 2012


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA09033


LA08041 - Rakouské pracovní společenství pro travní porosty a pěstování pícnin (ÖAG)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA08041


QH81111 - Sledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QH81111


QH81210 - Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QH81210


LA08035 - Základní výzkum masa na celosvětových kongresech ICoMST/AMSA.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2012


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA08035


LA08040 - Práce v British Society of Animal Science.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2011


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA08040


2B08037 - Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2011


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 2B08037


2B08073 - Metody zjišťování exprese fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém zpracování.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2008 - 2011


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 2B08073


2B06107 - Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2006 - 2011


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 2B06107


2B06108 - Využití pastvy přežvýkavců v oblastech LFA k trvalému zlepšování podmínek životního prostředí.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2006 - 2011


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 2B06108


LA327 - Evropská federace pedologických společností

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA327


LA328 - Spolupráce v rámci International Dairy Federation (IDF)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA328


LA329 - Evropská společnost pro přenos embryí

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA329


LA330 - Mezinárodní společnost pro embryotransfer

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA330


LA331 - Mezinárodní společnost pro chov koz

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA331


LA332 - Evropská biotechnologická federace a Evropská federace mikrobiologických společností ( FEMS)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA332


LA333 - Evropská federace mikrobiologických společností (FEMS), Světový svaz mikrobiologických společností (IUMS) a Mezinárodní společnost pro mikrobiologickou ekologii (ISME)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2007 - 2010


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA333


LA 290 - Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS) a Evropská společnost pro ochranu půdy (ESSC)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2006 - 2009


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LA 290


2E06033 - VÝZKUM MOŽNOSTÍ RŮSTU ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉHO OBORU SMĚREM K ŠETRNÉMU HOSPODAŘENÍ, K PODPOŘE DOBRÉHO ZDRAVÍ A WELFARE ZVÍŘAT, KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2006 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 2E06033


1P05LA244 - Spolupráce v rámci mezinárodních profesních organizací ICAR a AFEMA

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1P05LA244


1P05LA245 - Evropská společnost pro reprodukci hospodářských zvířat

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1P05LA245


1P05LA246 - Evropská lukařská federace

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1P05LA246


1P05ME725 - Rozvoj a rozšíření chovu masných plemen skotu v provincii Anhui

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1P05ME725


1B44035 - Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1B44035


1B44036 - Zvýšení spotřeby mléka poznáním vlivů měnících se prvovýrobních technologických faktorů a zdravotních ukazatelů stád krav na nutriční kvalitu a biologickou hodnotu syrového kravského mléka jako potravinářské suroviny

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1B44036


1B44037 - Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2008


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1B44037


QF4003 - Vývoj systému pro konsistentní ohodnocování kvality syrového mléka jako podpora prevence souvisejících hygienických a hospodářských rizik

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF4003


QF4004 - Vývoj metody pro určení původu kontaminace finálních mléčných výrobků potravními patogeny

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF4004


QF4005 - Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravotní parametry zvířat

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2004 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF4005


QF3018 - Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF3018


QF3019 - Výzkum a vývoj zdokonalení nástrojů kontroly kvality analýz základního složení mléka pro hospodářské účely

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF3019


QF3020 - Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF3020


QF3024 - Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu a ovcí

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF3024


QF3025 - Látky s estrogenními účinky v potravních řetězcích, ovlivnění zdraví a užitkovosti hospodářských zvířat a bezpečnosti potravin

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2003 - 2007


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QF3025


1K05014 - Optimalizace metod produkce oocytů a kryokonzervace embryí skotu a prasat

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2006


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1K05014


LA 171 - Evropská společnost pro přenos embryí

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2003 - 2006


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA 171


LA 183 - Výskyt potravních patogenů v syrovém mléce a mléčných výrobcích

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2003 - 2006


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA 183


1K05015 - Zdokonalení a kvalita analytické práce jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti potravinových řetězců a zdraví spotřebitelů

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2005 - 2005


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: 1K05015


QC1083 - Aparativní metody hodnocení a objektivizace klasifikace jatečných těl skotu v systému SEUROP.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2001 - 2005


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QC1083


QD1073 - Optimalizace systému chovu a výživy volků na pastvinách v zemědělských oblastech s méně příznivými podmínkami - LFA

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2001 - 2005


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QD1073


ME 616 - Uplatnění přenosu embryí v praktických podmínkách provincie Guizhou a ČLR.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2003 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: ME 616


ME 634 - Rozvoj a rozšíření chovu masných plemen skotu v provincii Anhui

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2003 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: ME 634


GA523/02/0164 - Ruminálně chráněný protein a jeho intestinální stravitelnost

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 2002 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: GA523/02/0164


LA 103 - Spolupráce v rámci AFEMA a ICAR

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2000 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA 103


LA 110 - Evropská společnost pro reprodukci hosp zvířat (čl. příspěvek, Konference ESDAR 2000)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2000 - 2004


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LA 110


LP03090 - Populárně naučný videofilm - Genetika = základ výživy lidstva?

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2003 - 2003


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: LP03090


QC1074 - Využití drnového půdního fondu pratotechnickými a pratoutilizačními postupy pro efektivní chov skotu bez tržní produkce mléka

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 2001 - 2003


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: QC1074


EP9054 - Prakticky prevenčně aplikovatelný odhad závislosti ekonomických ztrát na dusíkatém přetížení metabolismu dojnic.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1999 - 2002


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP9054


EP9055 - Výrobní, ekologické a ekonomické aspekty chovu krav bez tržní produkce mléka.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1999 - 2002


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP9055


EP9058 - Potravní patogeny rodu Bacillus v mléce, metoda odhadu a redukce jejich průniku do potravního řetězce.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1999 - 2002


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP9058


EP9063 - Analýza různých systémů hybridizace pro zefektivnění produkce masa u skotu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1999 - 2002


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP9063


ME 212 - Technologie přenosu embryí u skotu, ovcí, koz a prasat.

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 1998 - 2001


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: ME 212


EP7148 - Nutriční a biologická testace pícnin ke zvyšování koncentrace živin v základních krmivech jako předpoklad vysoké užitkovosti a rentability chovu dojnic.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7148


EP7150 - Produkční účinnost vedlejších produktů řepky olejné u hospodářských zvířat.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7150


EP7157 - Zvyšování úrovně reprodukce prasat, rozvoj biotechnologických a alternativních metod

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7157


EP7158 - Zvýšení úrovně reprodukce u plemenic mléčných a masných plemen

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7158


EP7159 - Technologické zdokonalování metody přenosu embryí u skotu a její využití ve šlechtění

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7159


EP7161 - Diferencované šlechtění Českého strakatého skotu na kombinovaný a výrazně masný užitkový typ za využití fylogeneticky přibuzných plemen a příbuzenské plemenity.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7161


EP7162 - Systémy chovu a šlechtění masných plemen skotu a mateřských plemen ovcí v marginálních oblastech s ohledem na optimální využití trvalých travních porostů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7162


EP0960006538 - Uplatnění masných plemen skotu a kříženců v marginálních a intenzivních oblastech ČR a navržení objektivního systému hodnocení jatečného skotu v souladu s EU

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1996 - 2000


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP0960006538


ME 247 - Analýzy močoviny v mléce a jejich praktické využití v chovu dojnic

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 1998 - 1999


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: ME 247


EP7154 - Výskyt psychrotrofních mikroorganismů v syrovém kravském mléce, vliv proteolytických a lipolytických enzymů na technologické vlastnosti mléka.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 1999


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7154


EP7153 - Expertní systém pro poradenství v oblasti produkčních poruch dojnic.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1997 - 1998


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP7153


IE0940974035 - Šlechtění masných bezrohých stád českého strakatého skotu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1994 - 1998


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0940974035


EP0960976537 - Srovnání mikrobiologických numerických identifikačních metod.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1996 - 1997


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: EP0960976537


IE0950975142 - Ekonomické a ekologické využití trvalých travních porostů v podhorských oblastech ČR

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1995 - 1997


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0950975142


IE0950975149 - Výzkum příčin stagnace mléčné užitkovosti krav a způsobů eliminace nežádoucích vlastností a složek mléka

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1995 - 1997


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0950975149


IE0930972413 - Využití kombinovaného MOET systému a biotechnologických metod při šlechtění importované a domácí populace skotu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1993 - 1997


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0930972413


GA507/94/0659 - Výzkum konverze živin vybraných druhů trav u skotu a jejich zařazení do systému výživy.

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 1994 - 1996


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: GA507/94/0659


GA507/94/1036 - Stanovení ekologických parametrů v leso-lučních systémech hospodaření

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Doba řešení: 1994 - 1996


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: GA507/94/1036


IE0940964036 - Stanovení hlavních patogenů v bazénových vzorcích mléka, detekce problémových stád a hygienické hodnocení

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1994 - 1996


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0940964036


IE0940964037 - Systémy hospodaření v marginálních oblastech s retardací výrob na orné půdě transformované na lučně pastevní společenstva ve vztahu k aspektům ekol., ekon.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1994 - 1996


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

CEP: IE0940964037


IE0930952408 - Rozvoj biotechnologických metod řízené reprodukce v chovu koz (mohérové, kašmírové, mléčné)

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1993 - 1995


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0930952408


IE0930953111 - Konzervace genofondu v chovu prasat ve formě embryí

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1993 - 1995


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0930953111


IE0930942412 - Kontrukce a využití predikčních rovnic pro zpřesnění kontroly dědičnosti masné užitkovosti.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1993 - 1994


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0930942412


IE0930942414 - Uplatnění příbuzenské plemenitby se zaměřením na vynikajícho předka za účelem produkce potomstva s nadprůměrnou PH.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1993 - 1994


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0930942414


IE0920942237 - Výzkum vztahu polymorfismu bílkovin mléka k jeho technologickým vlastnostem a k užitkovým vlastnostem krav se zřetelem k možnosti prakt. využití v plemenitbě.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1992 - 1994


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0920942237


IE0920942238 - Ověření chovu plemene Aberdeen Angus.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Doba řešení: 1992 - 1994


Příjemce - koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, státní po dnik

CEP: IE0920942238


 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB