Věda & výzkum

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Vědecko-výzkumná činnost společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Oddělení výzkum a vývoje společností tvoří tým pracovníků na pozicích vedoucích výzkumných pracovníků, věděcko-výzkumných pracovníku, technických a laboratorních pracovníků. Společnosti Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. a Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. mají tento tým jako jednotný celek, který sdílí jednotnou infrastrukturu. Celé oddělení se zabývá všemi třemi směry vývoje, tj. základním vývojem, experimentálním vývojem a v poslední době stále více také aplikovaným vývojem v souladu se strategií konkurenceschopnosti České republiky.

Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v:

  • chovu skotu (použití molekulárně-genetických metod ve šlechtění, efektivnější postupy v reprodukci)
  • možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu (mléko, maso)
  • možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům
  • analytickém hodnocení kvality těchto produktů (chemické složení, mikrobiologie, nutriční hodnota, atd.)

Dlouhodobý záměr koncepce rozvoje společnosti

Index směru Základní směry rozvoje výzkumné činnosti Podoblasti jednotlivých směrů
A Kvalita masa a mléka v chovu přežvýkavců A1
Kvalita a produkce mléka
A2
Kvalita a produkce masa
A3
Analytické metody hodnocení kvality
B Šlechtitelské postupy (produkční a reprodukční výkonnosti přežvýkavců) B1
Reprodukční ukazatele přežvýkavců
B2
Biotechnologické metody v reprodukci přežvýkavců
B3
Správné šlechtitelské postupy
C Produkce krmiv, výživa přežvýkavců a vliv hospodaření na půdu C1
Produkce a nutriční kvalita pícnin
C2
Obhospodařování travních porostů a vliv na fyz.-chem. parametry půd
C3
Vliv výživy dojnic na kvalitu produkce

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB