O společnosti

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

VÚCHS Rapotín, s.r.o.

VÚCHS Rapotín, s.r.o. je dceřinnou společností Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou a podle potřeby se také podílí na realizaci experimentů v rámci řešení výzkumných projektů společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o..

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří celkem na 990 ha zemědělské půdy. Z toho je 592 ha půdy orné, zbytek tvoří louky a pastviny. Náplní střediska rostlinné výroby je produkce tržních plodin a krmiv pro živočišnou výrobu. Z tržních plodin se pěstuje sladovnický ječmen, pšenice potravinářská a krmná, řepka olejka a kukuřice. Produkci z luk tvoří především senáž a seno.

Živočišná výroba

Převážnou náplní živočišné produkce firmy VÚCHS Rapotín s.r.o. je chov skotu bez tržní produkce mléka a chov ovcí a koz.

Základní stádo skotu zahrnuje 260 kusů krav intenzivních, ale také extenzivních plemen. Z intenzivních masných plemen chováme plemena Charolais (základní stádo 30 kusů), Blonde ď Aquitaine (základní stádo 40 kusů), Masný simentál (základní stádo 120 ks – zatím stále v převodném křížení). Z extenzivních plemen se věnujeme chovu plemen Highland (základní stádo 10 kusů) a Galloway (základní stádo 60 ks). Jednotlivá základní stáda obsahují zhruba 50 % čistokrevných zvířat, která využíváme k produkci chovných čistokrevných jalovic a býčků pro potřeby vlastní OPB.

Chov ovcí realizuje společnost na středisku Gabrielov (základní stádo 200 kusů). Na středisku chováme tato plemena: Suffolk (základní stádo 120 kusů), Texel (základní stádo 60 kusů) a Merinolandschaf (základní stádo 20 ks)

Stipendijní program VÚCHS Rapotín, s.r.o.

Podporujeme žáky/studenty – naše budoucí zaměstnance!

Od 1.9.2017 nabízíme žákům/studentům odborných učilišť a středních škol v oborech zemědělských, a v rámci jiných škol žákům/studentům vzdělávajících se v oborech Opravář zemědělských strojů, Zootechnik, Agronom a Automechanik finanční podporu ve formě stipendia.

Cílem tohoto programu je získání praktických dovedností, odborného vzdělávání žáka/studenta a garance pracovního místa v naší společnosti po úspěšném zakončení studia.

Další informace o stipendijním programu.

 


© VÚCHS Rapotín s.r.o., 2016
design by youngprimitive
vuchs-rapotin-logo_male.png, 2,6kB agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB