Iniciativa k návrhu společného norsko-českého projektu „Sledování zbytkových antibiotik a rezistence k nim a jejich odstranění pro snížení dopadu zemědělské činnosti a ochranu životního prostředí“

Initiative for joint Norwegian-Czech project proposal „Antibiotic residues and resistance monitoring and removal for reduced agriculture impact and environment safeguarding“

Agrovýzkum logo Niva logo

Novinky

12. 4. 2017 - spuštěna stránka projektu.

Iniciativa k návrhu společného norsko-českého projektu „Sledování zbytkových antibiotik a rezistence k nim a jejich odstranění pro snížení dopadu zemědělské činnosti a ochranu životního prostředí“

Předmět projektu

Předmětem projektu je krátkodobý studijní pobyt na Norském institutu pro výzkum vody (Norwegian Institute for Water Research – NIVA), který se uskuteční koncem dubna 2017.

Stručný popis projektu

Projekt přispěje k podpoře vědecké spolupráce prostřednictvím zlepšování vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Norským královstvím. Během studijní cesty budou předány poznatky zejména v těchto oblastech: 1) kontaminanty s rostoucím zájmem (constituents of emerging concern – CECs), 2) dopad přirozené organické hmoty (NOM) na životní prostředí a produkci pitné vody a 3) metodika pro bezpečné nakládání s hnojivy z odpadů zemědělské činnosti.

Oba týmy budou projednávat možnosti zahájení přípravy společného projektu: „Sledování zbytkových antibiotik a rezistence k nim a jejich odstranění pro snížení dopadu zemědělské činnosti a ochranu životního prostředí“. Připravovaný projekt se bude týkat výše zmíněných oblastí výzkumu.

Projekt podporují